The Hungries

Event och fotografering för Anders Husa och Kaitlin Orrs matcommunity

Sedan 2020 har vi samarbetat med matprofilerna Anders Husa och Kaitlin Orr i olika form, och tog bland annat fram en Take-Away lista till deras blogg under 2020 för Malmö under Covid-pandemin.

Under 2023 utökades samarbetet på ytterligare några plan, och vi arrangerar nu bland annat även evenemang i Malmö-regionen för deras community The Hungries samt bidrar med bildmaterial från deras övriga evenemang i Köpenhamn.

Evenemangsfotografering